O autorze
Magdalena Gaj - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1998–2001 odbyła aplikację radcowską, pracując w tym czasie w kancelarii radcowskiej i uzyskując uprawnienia radcy prawnego.

W 2001 podjęła pracę w departamencie prawnym ówczesnego Urzędu Regulacji Telekomunikacji, przekształconego później w Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, a później w Urząd Komunikacji Elektronicznej, a w 2005 objęła stanowisko dyrektora tego departamentu. W 2009 została mianowana podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Po jego przekształceniu, 23 listopada 2011, objęła takie samo stanowisko w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Telekomunikacja jest najważniejsza!

Przejrzałam zacne grono autorów blogów w naTemat i nie znalazłam takiego, który poruszałby kwestie, dzięki którym możliwe jest na przykład… prowadzenie bloga. Internet i telekomunikacja to dziś sprawy dla nas kluczowe, a równocześnie to temat, którym na co dzień się zajmuję.

Mało jest wynalazków, które zmieniłyby świat w tak dużym stopniu, jak Internet i telefon komórkowy. Dziś już nikt z nas nie wyobraża sobie pracy i codziennego życia bez telefonu, komputera i dostępu do Internetu. Boston Consulting Group zapytał Amerykanów z czego byliby skłonni zrezygnować na rok, w zamian za utrzymanie dostępu do sieci. 73 procent odpowiedziało, że poświęciliby alkohol, a 21 procent stwierdziło, że byliby w stanie zrezygnować z uprawiania seksu. Średnia kwota w zamian za którą dobrowolnie nie korzystaliby z sieci przez rok to 2500 dolarów. Inne badania pokazują, że ludzi bardziej stresuje brak Internetu, niż ciepłej wody czy ogrzewania.

W Polsce nie jesteśmy jeszcze tak zdeterminowani. Ale jest to jedynie efektem tego, że wciąż poznajemy benefity, które niesie ze sobą używanie Internetu. Wciąż nie mamy też takiego nasycenia dostępnością usług, jak w krajach rozwiniętych. I to będą tematy przewodnie w moich wpisach – będę pokazywać korzyści, jakie przynosi rozwój usług ICT dla gospodarki, społeczeństwa i po prostu dla lepszego standardu życia każdego z nas, jak również prezentować Czytelnikom podejmowane przeze mnie działania w kierunku poprawy sytuacji na rynku.

Z wyliczeń ekspertów wynika, że w przypadku szybkiego przyrostu użytkowników sieci, PKB Polski może każdego roku rosnąć o 1-2 procent szybciej, niż w przypadku wolnego przyrostu liczby internautów. W porównaniu do obecnego tempa wzrostu PKB, oznacza to podwojenie wzrostu! W wartościach bezwzględnych to różnica ponad 320 mld złotych w ciągu 7 lat. Pokazuje to, jaki potencjał tkwi w gospodarce internetowej i jak wiele dobrego może zdziałać odpowiedni rozwój dostępu do sieci wśród ludzkości. Pokazuje to także, jak ważne zadanie stoi przed regulatorami z całego świata.


I właśnie między innymi w tym celu na początku lipca odbędzie się w Warszawie „telekomunikacyjne Davos”. Na Globalnym Sympozjum Regulatorów (GSR) organizowanym przez ITU – telekomunikacyjną agendę ONZ, zjawią się w Polsce osoby kreujące i nadzorujące rynek ICT na całym świecie, liderzy zmian i innowacji. Będzie to dla mnie, jako gospodarza wydarzenia, niewątpliwa okazja do pokazania osiągnięć Polski na tym polu, a jednocześnie poznania rozwiązań już sprawdzonych, które z powodzeniem możemy zastosować w naszym kraju.

GSR13 będzie źródłem wielu ciekawych i inspirujących dyskusji, o efektach których będę także informować na blogu.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...